Menu

LB's venner afholder generalforsamling 7. februar 2022 ca. kl. 20.30

image
17. januar 2022 kl. 17:29

Der afholdes ordinær generalforsamling i Støtteforeningen LB’s Venner

Mandag den 7. februar 2022 ca. kl. 20.30 i klubhuset – umiddelbart efter den ordinære generalforsamling i Lunderskov Boldklub

Dagsorden ifølge vedtægterne. Kom og hør hvordan året er gået. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Stemmeret til generalforsamlingen har alle aktive medlemmer af boldklubben over 16 år samt forældre til spillere under 16 år, trænere, kioskpersonale, udvalgsmedlemmer og ledere. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingens dagsorden er følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning, herunder evt. beretning fra udvalg.

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg (Dirigenten afgør valgform):

1. Valg af 1-2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I lige år vælges to medlemmer og i ulige år et medlem.

2. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.

3. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.

6. Eventuelt.

Mvh. Bestyrelsen

Formand: Connie H. Philipsen – chp@lunderskov-nybyg.dk Kasserer: Thomas Sørensen Sekretær: Kasper Møller Vistesen

Luk